Indian Navy Recruitment 2023

Indian Navy Recruitment 2023 એ એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ 372 છે. અહીં તમને Indian Navy Recruitment 2023 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Indian Navy Recruitment 2023

Indian Navy Recruitment 2023 જગ્યાઓ

એપ્રેન્ટિસ

Indian Navy Recruitment 2023 ખાલી જગ્યા

372

Indian Navy Recruitment 2023 સ્થાન

ઇન્ડિયા

Indian Navy Recruitment 2023 ઉંમર

18 થી 25

Indian Navy Recruitment 2023 અરજીનો પ્રકાર

ઓનલાઇન

Indian Navy Recruitment 2023 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 29, મે 2023 છે. Indian Navy Recruitment 2023 માં અરજી કરવાની લાયકાત પોસ્ટ પ્રમાણે ડિગ્રી પાસ છે. Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

Indian Navy Recruitment 2023 લાયકાત

પોસ્ટ પ્રમાણે ડિગ્રી પાસ

Indian Navy Recruitment 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

લેખિત પરીક્ષા
ઈન્ટરવ્યુ

Indian Navy Recruitment 2023 પગાર

35400 થી 112400

Indian Navy Recruitment 2023 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: 278
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

Indian Navy Recruitment 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ Indian Navy Recruitment 2023 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. Indian Navy Recruitment 2023 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. Indian Navy Recruitment 2023 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2023

Indian Navy Recruitment 2023 મહત્વની તારીખ

પ્રારંભ તારીખ: 15/05/2023
છેલ્લી તારીખ: 29/05/2023

Official Notification : Click Here

Apply Online : Click Here

Post a Comment

0 Comments