Uttam Dairy Recruitment 2023Uttam Dairy Recruitment 2023 એ એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ વેરિયસ છે. અહીં તમને Uttam Dairy Recruitment 2023 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Uttam Dairy Recruitment 2023

Uttam Dairy Recruitment 2023 જગ્યાઓ

એપ્રેન્ટિસ

Uttam Dairy Recruitment 2023 ખાલી જગ્યા

વેરિયસ

Deendayal Port Authority (DPA) Recruitment 2023: Click Here

Uttam Dairy Recruitment 2023 સ્થાન

ગુજરાત

Uttam Dairy Recruitment 2023 ઉંમર

18 થી 35

Uttam Dairy Recruitment 2023 અરજીનો પ્રકાર

ઓફલાઇન

Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 19 ફેબ્રુઆરી, 2023 છે. Uttam Dairy Recruitment 2023 માં અરજી કરવાની લાયકાત B.E, B.Tech, ITI પાસ છે. Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

Uttam Dairy Recruitment 2023 લાયકાત

B.E, B.Tech, ITI પાસ

Uttam Dairy Recruitment 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

ઇન્ટરવ્યૂ

Uttam Dairy Recruitment 2023 પગાર

સત્તાવાર સૂચના જુઓ

Uttam Dairy Recruitment 2023 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: કોઈ ફી નહિ
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ Uttam Dairy Recruitment 2023 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. Uttam Dairy Recruitment 2023 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. Uttam Dairy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. Uttam Dairy Recruitment 2023 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2023

Uttam Dairy Recruitment 2023 મહત્વની તારીખ

પ્રારંભ તારીખ: 09/02/2023
છેલ્લી તારીખ: 19/02/2023

Official Notification : Click Here

Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


Post a Comment

Previous Post Next Post