ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023Bharuch Narmada Ashram School Recruitment 2023 એ વિદ્યાસહાયક અને શિક્ષણ સહાયક ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ 68 છે. અહીં તમને Bharuch Narmada Ashram School Recruitment 2023 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ Bharuch Narmada Ashram School Recruitment 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ Bharuch Narmada Ashram School Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Bharuch Narmada Ashram School Recruitment 2023

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 જગ્યાઓ

વિદ્યાસહાયક અને શિક્ષણ સહાયક

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 ખાલી જગ્યા

68

Bharuch Nagarpalika Recruitment 2023: Click Here

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 સ્થાન

ગુજરાત

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 ઉંમર

18 થી વધુ

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 અરજીનો પ્રકાર

ઓફલાઇન

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05 માર્ચ, 2023 છે. ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 માં અરજી કરવાની લાયકાત 12, PTC, B.ed, B.sc, BA પાસ છે. ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 લાયકાત

12, PTC, B.ed, B.sc, BA પાસ

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

ઇન્ટરવ્યૂ

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 પગાર

19950 થી 26000

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: કોઈ ફી નહિ
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2023

ભરૂચ નર્મદા આશ્રમશાળા માં ભરતી 2023 મહત્વની તારીખ

પ્રારંભ તારીખ: 23/02/2023
છેલ્લી તારીખ: 05/03/2023

Official Notification : Click Here

Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


Post a Comment

Previous Post Next Post