Indian Navy Recruitment 2023Indian Navy Recruitment 2023 એ એક્ઝિક્યુટિવ (IT) ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ 70 છે. અહીં તમને Indian Navy Recruitment 2023 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Indian Navy Recruitment 2023

Indian Navy Recruitment 2023 જગ્યાઓ

એક્ઝિક્યુટિવ (IT)

Indian Navy Recruitment 2023 ખાલી જગ્યા

70

Union Bank of India (UBI) Recruitment 2023: Click Here

Indian Navy Recruitment 2023 સ્થાન

કેરળ

Indian Navy Recruitment 2023 ઉંમર

20 થી 25

Indian Navy Recruitment 2023 અરજીનો પ્રકાર

ઓનલાઇન

Indian Navy Recruitment 2023 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 05 ફેબ્રુઆરી, 2023 છે. Indian Navy Recruitment 2023 માં અરજી કરવાની લાયકાત 10, 12, B.E, B.Tech, M.Tech, BCA, MCA, BSc, MSc પાસ છે. Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

Indian Navy Recruitment 2023 લાયકાત

10, 12, B.E, B.Tech, M.Tech, BCA, MCA, BSc, MSc પાસ

Indian Navy Recruitment 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

મેરીટ લિસ્ટ
ઇન્ટરવ્યૂ

Indian Navy Recruitment 2023 પગાર

સત્તાવાર સૂચના જુઓ

Indian Navy Recruitment 2023 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: કોઈ ફી નહિ
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

Indian Navy Recruitment 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ Indian Navy Recruitment 2023 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. Indian Navy Recruitment 2023 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. Indian Navy Recruitment 2023 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. Indian Navy Recruitment 2023 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2023

Indian Navy Recruitment 2023 મહત્વની તારીખ

પ્રારંભ તારીખ: 21/01/2023
છેલ્લી તારીખ: 05/02/2023

Official Notification : Click Here

Online Apply : Click Here

Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


Post a Comment

Previous Post Next Post