Baroda Dairy Recruitment 2022Baroda Dairy Recruitment 2022 એ એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ વિવિધ છે. અહીં તમને Baroda Dairy Recruitment 2022 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Baroda Dairy Recruitment 2022

Baroda Dairy Recruitment 2022 જગ્યાઓ

એપ્રેન્ટિસ

Baroda Dairy Recruitment 2022 ખાલી જગ્યા

વિવિધ

Indian Oil Corporation Limited (IOCL) Recruitment 2022: Click Here

Baroda Dairy Recruitment 2022 સ્થાન

ગુજરાત

Baroda Dairy Recruitment 2022 ઉંમર

18 થી વધુ

Baroda Dairy Recruitment 2022 અરજીનો પ્રકાર

ઓફ્લાઈન

Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2022 છે. Baroda Dairy Recruitment 2022 માં અરજી કરવાની લાયકાત ડિગ્રી, ડિપ્લોમા પાસ છે. Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

Baroda Dairy Recruitment 2022 લાયકાત

ડિગ્રી, ડિપ્લોમા પાસ

Baroda Dairy Recruitment 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા

ઇન્ટરવ્યૂ

Baroda Dairy Recruitment 2022 પગાર

સત્તાવાર સૂચના જુઓ

Baroda Dairy Recruitment 2022 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: કોઈ ફી નહિ
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ Baroda Dairy Recruitment 2022 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. Baroda Dairy Recruitment 2022 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. Baroda Dairy Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. Baroda Dairy Recruitment 2022 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2022: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2022

Baroda Dairy Recruitment 2022 મહત્વની તારીખ

પ્રારંભ તારીખ: 16/12/2022
છેલ્લી તારીખ: 31/12/2022

Official Notification : Click Here

Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


Post a Comment

Previous Post Next Post