Indian Army Recruitment 2022Indian Army Recruitment 2022 એ એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ 40 છે. અહીં તમને Indian Army Recruitment 2022 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ Indian Army Recruitment 2022 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ Indian Army Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Indian Army Recruitment 2022

Indian Army Recruitment 2022 જગ્યાઓ

એપ્રેન્ટિસ

Indian Army Recruitment 2022 ખાલી જગ્યા

40

Diu Smart City Limited (DSCL) Recruitment 2022: Click Here

Indian Army Recruitment 2022 સ્થાન

દેહરાદૂન

Indian Army Recruitment 2022 ઉંમર

20 થી 27

Indian Army Recruitment 2022 અરજીનો પ્રકાર

ઓનલાઇન

Indian Army Recruitment 2022 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ડિસેમ્બર, 2022 છે. Indian Army Recruitment 2022 માં અરજી કરવાની લાયકાત ઇજનેર ડિગ્રી પાસ છે. Indian Army Recruitment 2022 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

Indian Army Recruitment 2022 લાયકાત

ઇજનેર ડિગ્રી પાસ

Indian Army Recruitment 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા

મેરીટ લિસ્ટ
ઇન્ટરવ્યૂ

Indian Army Recruitment 2022 પગાર

56100 થી 250000

Indian Army Recruitment 2022 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: કોઈ ફી નહિ
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

Indian Army Recruitment 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. Indian Army Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ Indian Army Recruitment 2022 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. Indian Army Recruitment 2022 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. Indian Army Recruitment 2022 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. Indian Army Recruitment 2022 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2022: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2022

Indian Army Recruitment 2022 મહત્વની તારીખ

પ્રારંભ તારીખ: 16/11/2022
છેલ્લી તારીખ: 15/12/2022

Official Notification : Click Here

Apply Online : Click Here

Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


Post a Comment

Previous Post Next Post