રોજગાર ભરતી મેળો 2023રોજગાર ભરતી મેળો (Rozgaar Bharti Melo) 2023 એ એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે. ભરતી માટેની કુલ જગ્યાઓ વેરિયસ છે. અહીં તમને રોજગાર ભરતી મેળો 2023 વિશેની તમામ માહિતી મળશે જેમ કે - મહત્વપૂર્ણ તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, પગાર, ફોર્મ ફી, પરીક્ષા તારીખ. નીચે તમામ માહિતી છે કે કોણ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. જેઓ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે આપેલ લિંક પરથી અરજી કરી શકે છે.
Rozgaar Bharti Melo 2023

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 જગ્યાઓ

એપ્રેન્ટિસ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 ખાલી જગ્યા

વેરિયસ

National Investigation Agency (NIA) Recruitment 2023: Click Here

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 સ્થાન

અમદાવાદ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 ઉંમર

18 થી વધુ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 અરજીનો પ્રકાર

ઓફલાઇન

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 06 જાન્યુઆરી, 2023 છે. રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માં અરજી કરવાની લાયકાત 9, 10, 12, ITI, સ્નાતક પાસ છે. રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે અરજી કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે બધી માહિતી સાચી છે.

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 લાયકાત

9, 10, 12, ITI, સ્નાતક પાસ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

ઇન્ટરવ્યૂ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પગાર

સત્તાવાર સૂચના જુઓ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 અરજી ફી

સામાન્ય / EWS / OBC: કોઈ ફી નહિ
SC/ST/PWD: કોઈ ફી નહિ

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી

1. રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે અરજી કરવા માટે, સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
2. પછી આ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 ના ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો, માહિતી ભરવામાં કોઈ ભૂલ ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી.
3. રોજગાર ભરતી મેળો 2023 અરજી ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલ દસ્તાવેજો જેમ કે પરિણામ, શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર વગેરે ઉમેરો.
4. રોજગાર ભરતી મેળો 2023 માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે વિનંતી કરેલ કદમાં ફોટો અને સહી હોવી આવશ્યક છે.
5. રોજગાર ભરતી મેળો 2023 અરજી ફોર્મમાં ભરેલી તમામ માહિતી ચકાસો અને સબમિટ કરો.
6. ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ/એસબીઆઈ ચલણ/એસબીઆઈ નેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણીની રીત.

સરકારી નોકરી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ અને 12 પાસ માટે સરકારી નોકરીની સૂચિ 2023

રોજગાર ભરતી મેળો 2023 મહત્વની તારીખ

છેલ્લી તારીખ: 06/01/2023

Official Notification : Click Here

Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


Post a Comment

Previous Post Next Post